Viral Marketing
Viral Marketing

Virusmarkkinointi

Hakekaa tarjonnallenne huomiota materiaalilla, jota asiakkaanne haluavat jakaa kontakteilleen.

Katsomme yrityksenne tarjontaa asiakkaidenne ja suosittelijoidenne silmin. Kuinka tarjontanne palvelee heidän tarpeitaan siinä määrin, että he haluavat jakaa sen kontaktiensa ja omien asiakkaidensa kanssa?

Mikä saa asiakkaanne ostamaan teiltä? Tarjoatteko välitöntä hyötyä vai työkalua tai ratkaisua, josta on asiakkaallenne epäsuoraa hyötyä?

Kuinka viestinne täydentää tai jopa parantaa kohderyhmänne jäsenten imagoa, kun he jakavat viestinne eteenpäin? Voivatko he saada toiset ihmiset nauramaan viestinne avulla? Voivatko he yllättää kontaktinsa viestillänne? Voiko tarjontanne ilahduttaa asiakkaidenne asiakkaita?

Tilanneanalyysin jälkeen pidämme luovan aivoriihisession ideoidaksemme keinoja tuoda esille tarjontaanne. Keskitymme pitämään tekniseen innovaatioonne ja asiakashankinnan tavoitteenne keskeisessä asemassa kampanjaa suunniteltaessa. Valitsemme kanavat, joiden kautta viestiänne jaetaan kohdeyleisönne ja tarjontanne mukaan.

Ottakaa yhteyttä Vauhdittimeen ja aloittakaa yhteistyö kanssamme!