Markkinointisuunnitelma
Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma

Kuinka käyttää voimavarat mahdollisimman tehokkaasti jotta asiakashankinnan tavoitteet saavutetaan?

Aloitamme markkinointisuunnitelmanne työstämisen lähtien asiakashankinnan ja myynnin tavoitteistanne.

Ymmärtääksemme tavoitteenne kysymme:

  • Millaisia asiakashankinnan tavoitteita teillä on?
  • Ketkä ovat mahdollisia asiakkaitanne?

Ymmärtääksemme tuote-, ratkaisu- tai palvelutarjontanne kysymme:

  • Millaisiin asiakkaanne haasteisiin tuotteenne tai ratkaisunne vastaa?
  • Miten tarjontanne auttaa asiakastanne vähentämään kustannuksiaan tai lisäämään tulojaan?

Ymmärtääksemme voimavaranne myynnissä ja markkinoinnissa kysymme:

  • Kuinka paljon aikaa voitte käyttää myynnin ja markkinoinnin tehtäviin?
  • Miten suuri markkinointibudjettinne on?

Tuotamme prorisoidun suunnitelman yllä kuvattujen tietojen perusteella. Käytämme tilanteeseenne sopivia markkinoinnin työkaluja palveluvalikoimastanne ja rakennamme teille markkinoinnin työkalupakin tukemaan myyntiänne. Toteutamme suunnitelman vaiheittain, jolloin voitte edetä ripeällä tahdilla ja saada jo varhaisessa vaiheessa asiakaspalautetta tarjoamastanne teknologiaratkaisusta. Markkinointisuunnitelmaa muokataan tarvittaessa asiakaspalautteen ja käyttökokemusten perusteella.

Ottakaa yhteyttä Vauhdittimeen ja aloittakaa yhteistyö kanssamme!